Kierownik/opiekun wycieczek szkolnych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik/opiekun wycieczek szkolnych (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik/opiekun wycieczek szkolnych (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Organizacja wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Kwalifikacje kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
 3. Zadania i obowiązki kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
 4. Odpowiedzialność kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
 5. Normy bezpieczeństwa.
 6. Dokumentacja wycieczki.
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Wyjazdy dla najmłodszych organizowane są przez cały rok. Z tego względu bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się stanowisko opiekuna wycieczek szkolnych. Sprawuje on opiekę nad dziećmi poza placówką edukacyjną. Pracę w takich charakterze może podjąć osoba z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z podstawowych wymogów jest kurs na opiekuna wycieczek szkolnych. Ukończenie szkolenia należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Zaświadczenie potwierdzające pozytywne zakończenie kursu stanowi bardzo ważny certyfikat, który powinien posiadać każdy kandydat na stanowisko opiekuna szkolnych wycieczek. Absolwent szkolenia będzie mógł w odpowiedzialny sposób sprawować nadzór nad podopiecznymi.

Opiekun wycieczek szkolnych wcale nie musi brać udziału w szkoleniu stacjonarnym. Obecnie najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z metody e-learning. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na specjalnej stronie internetowej — platformie edukacyjnej moodle. Kursant może skorzystać z nich w każdej chwili, a zaliczenie egzaminu odbędzie się w formie quizu online.
Dzięki temu szkoleniu uczestnik usystematyzuje wiedzę, którą posiada każdy opiekun wycieczek szkolnych. Materiały edukacyjne znajdują się na stronie kursu — wystarczy zalogować się do platformy, aby uzyskać dostęp do wszystkich treści.

Każdy uczestnik, który zaliczy kurs na opiekuna wycieczek szkolnych, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dokument zostanie podpisany przez dyrektora, zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Uczestnik szkolenia lub kierująca go jednostka wnosi opłatę w wysokości 395 zł + 23% VAT (w przypadku finansowania ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% następuje zwolnienie z VAT). Opłata obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby. Kwotę należy przelać na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A o numerze rachunku bankowego: 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Uczestnik szkolenia otrzyma klucz dostępu do szkolenia online po dokonaniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.