Kinezjologia edukacyjna

ZAPRASZAMY NA KURS „Kinezjologia edukacyjna”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kinezjologia edukacyjna

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Istota kinezjologii edukacyjnej – charakterystyka metody.
 2. Elementy składowe gimnastyki mózgu.
 3. Adresaci metody kinezjologii edukacyjnej (m.in. dzieci: z deficytami uwagi (lęk, agresja), ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.), o specyficznych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Downa), z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami sfery motywacyjnej.
 4. Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu. Przykłady. Dobre praktyki.
 5. Zastosowanie metody kinezjologii edukacyjnej szkolnej/przedszkolnej.
 6. Przykładowe scenariusze zajęć.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Czym jest kinezjologia edukacyjna?

Kinezjologia edukacyjna jest interdyscyplinarną dziedziną badawczą, która łączy w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, neurologii i kinestetyki. Jej celem jest zrozumienie kompleksowej relacji między ruchem, poznawaniem i uczeniem się. Kinezjologia edukacyjna skupia się na badaniu wpływu ruchu na rozwój psychofizyczny jednostki oraz na optymalizację procesów uczenia.

Jakie korzyści przynosi kinezjologia? Kurs kinezjologii edukacyjnej odpowiada na te pytania.

Pokrótce, są to m.in. korzyści dla dzieci, jak i dorosłych. Poprawa równowagi między układem nerwowym a układem mięśniowym może prowadzić do zwiększenia koncentracji, skupienia i efektywności w procesie uczenia. Dodatkowo poprawa integracji sensorycznej może pomóc w łagodzeniu problemów związanych z nadwrażliwością na bodźce zewnętrzne, co z kolei wpływa na lepsze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne jednostki.

Kurs kinezjologii edukacyjnej będzie realizowany w formie e-learningu, wykorzystując platformę edukacyjną Moodle. Materiały szkoleniowe będą udostępniane na stronie internetowej kursu, dostępnej po zalogowaniu.

Głównym celem kursu jest uporządkowanie wiedzy objętej programem. Zawartość zajęć edukacyjnych będzie dostępna po zalogowaniu się na stronę kursu. Ewaluacja kursu nastąpi za pomocą testów internetowych.

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu, podpisane przez dyrektora. Zaświadczenia będą wystawiane zgodnie z przepisami § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w wysokości netto 395 zł + 23% VAT (zwolniona z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) należy uiścić wraz ze zgłoszeniem. Płatności należy dokonać na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o. w Santander Bank Polska S.A., numer konta 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych – lub finansowanych ze środków publicznych – podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl. W przypadku zgłoszeń indywidualnych, wystarczy zgłoszenie elektroniczne bez konieczności podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl