Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka

ZAPRASZAMY NA KURS „Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

który odbędzie się 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Terapia ręki:
  • Jakie czynniki mogą zaburzać pracę rąk? Przyczyny i objawy dysfunkcji małej motoryki. Na czym polega terapia ręki?
  • Etapy terapii ręki. Ćwiczenia i zabawy w terapii ręki.
  • Chwyt prawidłowy/nieprawidłowy – rola, kształtowanie się. Elementy terapii SI przydatne w pracy nad małą motoryką. Terapia dysgrafii.
 2. Metoda integracji sensorycznej:
  • Rola integracji sensorycznej w prawidłowym rozwoju dziecka. Charakterystyka wybranych/najczęściej występujących dysfunkcji. Studium przedmiotu.
  • Rozpoznanie zaburzeń, metody i techniki diagnostyczne integracji sensorycznej u dzieci. Studium przedmiotu.
  • Formy pomocy dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w terapii. Studium przedmiotu.
 3. Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
  • Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży.
  • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna.
  • Trening umiejętności edukacyjnych.
 4. Rozwój dziecka.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.