Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – II edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawowe pojęcia i problemy kontroli (min. nieprawidłowość, uchybienie, błąd i jego rodzaje).
 2. Standardy kontroli wykonywanej przez jednostki administracji publicznej (uczciwość, rzetelność, niezależność obiektywizm, poufność, profesjonalny osąd) oraz standardy kontroli zarządczej z zakresu realizacji obowiązków kontrolnych.
 3. Etapy postepowanie kontrolnego.
 4. Kontrola podatkowa (zakres podmiotowy i przedmiotowy, upoważnienia i uprawnienia, zawiadomienia, dokumentacje kontroli, obowiązujące terminy, odpowiedzialność karna, wyniki kontroli i jej konsekwencje).
 5. E-kontrola podatkowa ( e-standardy, środki komunikacji, nośniki danych).
 6. Kontrola inkasenta podatkowego.
 7. Kontrola podatkowa a kontrola zarządcza.
 8. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy w oparciu o Ordynację podatkową.
 9. Wymagane dokumenty i ich omówienie (min. Protokoły np. badania ksiąg, czynności podatkowych, wzór wezwania do okazania dokumentów, żądania dokumentów, wzory zawiadomień).
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.