Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kontrola podatkowa w jednostkach samorządowych

realizowanym w okresie od 20.07.2021 r. do 20.09.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawowe pojęcia i problemy kontroli (min. nieprawidłowość, uchybienie, błąd i jego rodzaje).
 2. Standardy kontroli wykonywanej przez jednostki administracji publicznej (uczciwość, rzetelność, niezależność obiektywizm, poufność, profesjonalny osąd) oraz standardy kontroli zarządczej z zakresu realizacji obowiązków kontrolnych.
 3. Etapy postepowanie kontrolnego.
 4. Kontrola podatkowa (zakres podmiotowy i przedmiotowy, upoważnienia i uprawnienia, zawiadomienia, dokumentacje kontroli, obowiązujące terminy, odpowiedzialność karna, wyniki kontroli i jej konsekwencje).
 5. E-kontrola podatkowa ( e-standardy, środki komunikacji, nośniki danych).
 6. Kontrola inkasenta podatkowego.
 7. Kontrola podatkowa a kontrola zarządcza.
 8. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy w oparciu o Ordynację podatkową.
 9. Wymagane dokumenty i ich omówienie (min. Protokoły np. badania ksiąg, czynności podatkowych, wzór wezwania do okazania dokumentów, żądania dokumentów, wzory zawiadomień).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.