Muzykalna szkoła XVII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów szkół, pod nazwą

Muzykalna szkoła XVII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Muzykalna szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Muzykalna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursowe „Muzykalna szkoła”:

 1. Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat polskiej muzyki klasycznej /jazzowej/ popowej/ rockowej… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najlepszego wokalistę/zespół muzyczny. Organizatorzy mogą stworzyć kategorię ze względu np. na wiek uczniów, rodzaj muzyki… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie konkursu karaoke. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Konkurs młodych instrumentalistów. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie konkurs coverów, gdzie należy upodobnić się do wokalisty/zespołu. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie konkursu twórczości własnej. Tekst i aranżacja własna uczestnika. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie spotkania autorskiego z osobą związaną ze sceną muzyczną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie widowiska muzycznego typu musical. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie koncertu na święto szkoły lub inną uroczystość szkolną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Muzykalna szkoła”, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury) opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 października 2024 r. „Muzykalna szkoła” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@muzyczna-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Muzykalna szkoła XVII edycja

– kurs doskonalący

w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:

1. Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą.
2. Elementy terapii i profilaktyki muzycznej.
3. Rytmika, muzyka i taniec w wychowaniu i nauczaniu.
4. Muzykoterapia – metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości.
5. Scenariusze zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!