Nauczyciel/bibliotekarz – moderatorem szkolnego dyskusyjnego klubu książki II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczyciel/bibliotekarz – moderatorem szkolnego dyskusyjnego klubu książki II edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczyciel/bibliotekarz – moderatorem szkolnego dyskusyjnego klubu książki II edycja

który odbędzie się w okresie od 16.12.2021 r. do 16.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Dyskusyjne Kluby Książki. Idea, zasady, praktyka.
 2. DKK w Polsce. Historia i dobre praktyki.
 3. Założenie klubu. Rekrutacja uczestników. Dobór książek.
 4. Prowadzenie klubu w szkolnej bibliotece. Zasady spotkań. Dynamika grupy.
 5. Rola i cechy skutecznego moderatora szkolnego klubu. Facylitacja.
 6. Zasady prowadzenia spotkania. Przygotowanie zagadnień i materiałów. Miejsce i czas dyskusji.
 7. Promocja i prezentacja klubu w szkole i otoczeniu.
 8. Szanse i zagrożenia w działalności. Ewaluacja projektu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.