Nauczyciel wspomagający pracę dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną w szkole (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczyciel wspomagający pracę dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną w szkole (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczyciel wspomagający pracę dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną w szkole (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Prawa i obowiązki oraz statut asystenta/pomocy nauczyciela.
 2. Kryteria diagnostyczne oraz charakterystyka dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. Deficyty oraz wynikające z nich trudności, których doświadczają uczniowie z autyzmem, Zespołem Asperger oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
 4. Organizacja zajęć szkolnych oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.
 5. Jak pomóc dzieciom i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną zdobywać wiedzę. Rola nauczyciela wspomagającego.
 6. Jak pomóc uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną rozwijać umiejętności społeczne.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.