Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela XVII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela XVII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela XVII edycja

w okresie od 05.11.2020 r. do 05.02.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 października 2020 r.

Program kursu:
 1. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu.
 2. Proces rozwoju ucznia.
 3. Stres.
 4. Motywacja.
 5. Style uczenia się.
 6. Lekcje w terenie.
 7. Marzenia są ważne. Nie niszczyć marzeń.
 8. Uwaga.
 9. Rola peptydów – endorfiny, odżywianie.
 10. Cyfrowi tubylcy.
 11. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne dla mózgu.
 12. Co wspiera proces uczenia się.
 13. Nauczanie przyjazne dla mózgu – dobre praktyki z innych krajów.
 14. Rozbudzanie ciekawości.
 15. Aktywność fizyczna.
 16. Urozmaicenie metod.
 17. Kinezjologia edukacyjna.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.