Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO (bez limitu czasowego*)

??ZAPRASZAMY NA KURS „Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowe procedury ochrony danych osobowych w instytucji kultury obowiązujące od 4 maja 2019 r. zgodne z RODO (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do instytucji kultury.
 2. Jaki jest zakres przetwarzania danych osobowych w instytucjach kultury?
 3. Powołanie Inspektora ochrony danych w instytucji kultury – status, zadania oraz zakres obowiązków.
 4. Omówienie obowiązków i środków bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem „KRI” ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechowywania danych przetwarzanych w zbiorach ewidencyjnych; sposobu kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym; zabezpieczenia przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej; zakresu uprawnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych.
 5. Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi – jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Dokumentowanie incydentów i naruszeń ochrony danych. Minimalizowanie skutków niepożądanych zdarzeń. Analiza oraz szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji. Grupy informacji, które podlegają ochronie.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Procedury dotyczące naruszeń danych osobowych – raportowanie, analiza naruszeń, wdrożenie zasad w zakresie ochrony danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w instytucji kultury.
 8. Odpowiedzialność prawna oraz skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl
Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.