Opiekun medyczny (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Opiekun medyczny (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun medyczny (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:

1. System opieki zdrowotnej w Polsce.
2. Opiekun medyczny – charakterystyka zawodu . Kompetencje zawodowe i zasady etyczne opiekuna medycznego.
3. Rozumienie i komunikowanie się, kontakty interpersonalne. Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym.
4. Organizacja warunków pracy opiekuna medycznego. Wybrane techniki pielęgnowania pacjenta z deficytami funkcji życiowych. Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.
5. Dokumentowanie procesu pielęgnowania.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Zawód opiekuna medycznego jest coraz bardziej ceniony na rynku pracy, a zapotrzebowanie na ekspertów w tej branży rośnie. Jednocześnie wykonywanie tego zawodu wymaga nie tylko odpowiednich predyspozycji, ale także uzyskania stosownych kwalifikacji.

Przede wszystkim niezbędne jest odbycie stosownych kursów i potwierdzenie kwalifikacji poprzez uzyskanie dyplomu w tym zawodzie. Standardowo program szkoleniowy (trwający ok. jednego roku) realizują szkoły policealne, ale na polskim rynku nie brakuje także ośrodków proponujących specjalne kursy zawodowe (możliwy dla kategorii opiekun medyczny kurs online lub stacjonarny). Uzyskanie ostatecznego potwierdzenia kwalifikacji w postaci dyplomu poprzedzone jest dwustopniowym egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Osoba zainteresowana uzyskaniem kwalifikacji do pracy jako opiekun medyczny powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie – nie ma jednak konieczności posiadania matury (brak zaliczonego egzaminu maturalnego nie wyklucza możliwości udziału w kursach na kwalifikowanego opiekuna medycznego).

Opiekun medyczny kurs online

Nasze szkolenie zrealizowane zostanie w popularnej formule, jaką jest e – learning. Wszystkie materiały do nauki kursanci będą mogli pobrać ze strony internetowej naszego kursu (dedykowana do tego celu specjalna platforma edukacyjna moodle). Formuła zaliczenia poszczególnych etapów kursu to realizacja quizów online.

Cel kursu: Powtórzenie i systematyzacja wiedzy będącej w programie szkolenia. Poszczególne pakiety materiałów edukacyjnych będą udostępniane użytkownikom po zalogowaniu się na internetowej platformie edukacyjnej moodle dedykowanej dla tego kursu.

Podstawą do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na opiekuna medycznego jest § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175). Zaświadczenie będzie podpisane przez dyrektora naszego ośrodka.

Aktualna cena za udział w całym kursie to 395 zł netto + 23% VAT od osoby (zwolnienie z VAT dotyczy sytuacji finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych). Opłatę wnosi się na etapie składania zgłoszeń (zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak też przez jednostki delegujące uczestników na szkolenie). Konto do wnoszenia opłaty za kurs to: Instytut Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty każdy uczestnik otrzymuje klucz do logowania się na platformie kursu.

Formularz online służy do zgłaszania chęci uczestnictwa w dwóch wariantach
– Zgłoszenia podmiotów instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: formularz z podpisem powinien zostać wysłany na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– Zgłoszenia indywidualne – nie ma konieczności przesyłania podpisu, wystarczy zgłoszenie poprzez formularz elektroniczny.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.