Ordynowanie leków i wypisywanie recept – nowe kompetencje pielęgniarek i położnych

ZAPRASZAMY NA KURS „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – nowe kompetencje pielęgniarek i położnych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – nowe kompetencje pielęgniarek i położnych

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 04.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

 

Program kursu:
  1. Podstawy farmakologii ogólnej, farmakokinetyki i farmakodynamiki.
  2. Wybrane grupy produktów leczniczych.
  3. Ocena stanu klinicznego pacjenta.
  4. Ocena stanu biopsychospołecznego pacjenta.
  5. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi.
  6. Zasady i tryb wystawiania recept.
  7. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa.
  Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

  Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

  Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

  Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

  Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
  – Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
  – W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

  Koordynator szkolenia

  Joanna Burzyńska
  j.burzynska@spe.edu.pl
  22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

  Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

  Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

  Kurs nie jest prowadzony w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 z późn.zm.).

  Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

  Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

  Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

  *Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.