Organizacja i zarządzanie kancelarią w jednostkach ochrony zdrowia

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie kancelarią w jednostkach ochrony zdrowia”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie kancelarią w jednostkach ochrony zdrowia

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
  1. Zakres odpowiedzialności oraz organizacja stanowiska pracy.
  2. Istota i rola kancelarii w ośrodkach ochrony zdrowia.
  3. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
  4. System kancelaryjny oraz nadzór nad korespondencją w ośrodkach ochrony zdrowia.
  5. Tradycyjny oraz elektroniczny system obiegu dokumentacji w ośrodkach ochrony zdrowia.
  6. Archiwizacja dokumentacji.
  Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

  Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

  Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

  Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

  Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

  Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
  – Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
  – W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

  Koordynator szkolenia

  Joanna Burzyńska
  j.burzynska@spe.edu.pl
  22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

  Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

  Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

  Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

  Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

  Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

  *Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.