Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja i zarządzanie sekretariatem – kurs dla sekretarzy szkół (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
 2. Praktyczne aspekty prawa pracy, gospodarczego oraz finansowego w kontekście pracy sekretarza szkoły.
 3. Podstawy prawne regulujące postępowanie i dokumentację. Rodzaje i obieg dokumentacji sekretariatu w tym kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania. Procedury archiwizacji.
 4. Status zawodowy sekretarza szkoły.
 5. Zakres obowiązków dotyczących m. in. kancelarii szkolnej oraz spraw uczniowskich.
 6. Instrukcja kancelaryjna. Jak tworzyć instrukcje i regulaminy. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły.
 7. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych.
 8. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej uczniów i personelu szkoły).
 9. Przepływ informacji, komunikacja, organizacja i zarządzanie sekretariatem.
 10. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym..
 11. Komputer w pracy kancelarii szkoły i archiwum szkolnego.
 12. Praca w warunkach stresu.
 13. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.