Organizacja pracy sekretariatu w placówkach instytucji kultury VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Organizacja pracy sekretariatu w placówkach instytucji kultury VII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Organizacja pracy sekretariatu w placówkach instytucji kultury VII edycja

realizowanym w okresie od 07.10.2020 r. do 07.01.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Organizacja i zarządzanie. Placówka kultury jako podmiot gospodarczy, organizacja wewnętrzna.
 2. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie placówek instytucji kultury.
 3. Podstawy prawne regulujące postępowanie i dokumentację. Rodzaje i obieg dokumentacji sekretariatu. Procedury archiwizacji.
 4. Przepływ informacji, komunikacja, organizacja i zarządzanie sekretariatem.
 5. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa 
z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu.
 6. Organizacja spotkań zebrań i konferencji.
 7. Wizerunek pracownika sekretariatu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.