Partnerzy

Fundacja Akademicki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

prawo-europejskie-praktyce
Prawo Europejskie w praktyce ukazuje się od czerwca 2002 roku (do lipca 2004 r. PRAWO EUROPEJSKIE). Miesięcznik zawiera szerokie spektrum problemowe. Prezentuje aktualności z zakresu prawa wspólnotowego i krajowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu gospodarczego, wymiaru sprawiedliwości (na szczeblu polskim i unijnym, w tym współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych).