Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Charakterystyka przedmiotu plastykoterapii – wprowadzenie.
 2. Techniki plastykoterapii.
 3. Cele, metody i formy pracy.
 4. Co możemy stymulować dzięki aktywności plastycznej? Sensomotoryka w rozwoju dziecka. Rozwój plastyczny dziecka.unkcja terapeutyczna procesu twórczego.
 5. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
 6. Dobre praktyki w plastykoterapii.
 7. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik plastykoterapii.

Plastykoterapia to rodzaj terapii polegający na wykorzystaniu materiałów plastycznych do wspierania procesów terapeutycznych. Materiały, które są w nich wykorzystywane, obejmują glinę, klej, papier, kredki, farby, koraliki, wstążki, gazety i inne materiały. Plastykoterapia może być stosowana w celu leczenia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Techniki w niej używane są stosowane do diagnozowania, leczenia i zapobiegania problemom zdrowotnym, psychologicznym i społecznym. Plastykoterapia może pomóc w zwalczaniu stresu, poprawić komunikację i wspierać proces samodzielnego myślenia. Kurs plastykoterapii jest idealny dla osób, które chcą połączyć sztukę z pomaganiem innym.

Plastykoterapia kurs- jak przebiega?

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej. Wszelkie materiały udostępniane będą na stronie kursu (platforma edukacyjna Moodle). Zaliczenie będzie odbywać się na odległość na zasadzie quizów online.
Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem. Treści edukacyjne dla poszczególnych obszarów zajęć dydaktycznych są dostępne po rejestracji na stronie kursu.

Każda osoba, która ukończy kurs plastykoterapii, otrzyma zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Ile kosztuje kurs plastykoterapii?

Opłata za szkolenie w wysokości 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnienie z VAT, jeżeli co najmniej 70% finansowane jest ze środków publicznych) jest płatna przez uczestnika lub jego instytucję prowadzącą w momencie rejestracji. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Instytutu Badań nad Demokracją sp. z oo z oo, Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2 01 0938. Po opłaceniu zostanie wysłany klucz dostępu do kursu.

Jak zapisać się na kurs plastykoterapii?

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Jeśli mają Państwo zgłoszenie instytucjonalne lub finansowane ze środków publicznych, podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– Jeśli zapisują się Państwo indywidualnie, wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Plastykoterapia to lekcja sztuki, która pomaga Ci przezwyciężyć trudności, znaleźć ukojenie i poczuć się lepiej. Dzięki tej metodzie dzieci i dorośli mogą wyrazić siebie, poznać nowe pomysły i odkryć własne talenty. Zapraszamy do udziału w kursie wszystkie osoby, które chcą prowadzić zajęcia z plastykoterapii.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.