Polityka kadrowa w oświacie

ZAPRASZAMY NA KURS „Polityka kadrowa w oświacie”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Polityka kadrowa w oświacie

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie:
  • wprowadzenie do polityki kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych;
  • planowanie strategiczne zasobów ludzkich;
  • proces rekrutacji i selekcji pracowników;
  • budowanie zaangażowania i motywacji pracowników w sektorze oświaty.
 2. Aspekty prawne i organizacyjne:
  • kształtowanie treści stosunku pracy w oświacie;
  • regulacje dotyczące czasu pracy w szkołach i placówkach oświatowych;
  • profilaktyka zdrowotna pracowników;
  • urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie w oświacie.
 3. Zarządzanie dokumentacją pracowniczą i wynagrodzeniami:
  • skuteczna dokumentacja pracownicza w placówkach oświatowych;
  • specyfika wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
  • systemy wynagradzania i motywowania w sektorze oświaty;
  • analiza przypadków i studiów oraz omówienie praktycznych wyzwań związanych z zarządzaniem personelem w oświacie.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!