Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza – selekcja i skontrum

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza – selekcja i skontrum ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza – selekcja i skontrum

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – II edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
  1. Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza (Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej, skontrum, błędy i niespodzianki, jakie mogą pojawić się w prowadzonej dokumentacji (księga ubytków, inwentarz), zasady tworzenia planu pracy i regulaminu biblioteki szkolnej w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły).
  2. Selekcja tradycyjna i komputerowa księgozbioru krok po kroku. Pomyłki i błędy, omówienie przypadków i podanie rozwiązań na unikanie takich sytuacji (Zasady organizacji selekcji, przepisy prawne, przygotowanie do selekcji. Co to jest selekcja?/Dlaczego ubytkujemy książki? Co możemy ubytkować? Selekcja a mit książki przyjaciółki – przyjaciół się nie wyrzuca, ale przyjaciele się zmieniają, bo my się zmieniamy. Selekcja a skontrum – razem czy osobno? Alternatywne rozwiązania – drugie życie książki).
  3. Skontrum tradycyjne i komputerowe – przygotowanie dokumentacji dla komisji. Pomyłki i błędy jak je naprawić (Zasady organizacji skontrum, podstawy prawne, jak przygotować księgozbiór do skontrum, skontrum a spis z natury, jak powinna pracować powołana komisja).
Więcej kursów skierowanych do pracowników bibliotek szkolnych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-bibliotek-szkolnych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.