Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego II edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego II edycja

w okresie od 04.06.2018 r. do 04.11.2018 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

Program kursu:
  1. Ograniczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Obowiązki szkoły wobec dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej, percepcyjno-motorycznej, lateralizacji oraz funkcji słuchowo-językowych. Rodzaje zaburzeń u dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego? Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
  4. Metodyka  pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo. Propozycje form pracy, ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach.
  5. Ocena funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego (uczniowie niepełnosprawni ruchowo, sensorycznie, poruszający się na wózkach, z dysfunkcjami motorycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawni umysłowo).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 295 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl295
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!