Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej II edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej II edycja

który odbędzie się w okresie od 11.09.2018 r. do 11.12.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 lipca 2018 r.

Program kursu:
  1. Znacząca rola świetlicy szkolnej w zaspokajaniu potrzeb uczniów.
  2. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w świetlicy szkolnej  – od obserwacji do diagnozy.
  3. Rola opiekuna/wychowawcy świetlicy we wspieraniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Organizacja zajęć oraz metody pracy świetlicowej w zaspokajaniu potrzeb dzieci  ze specjalnymi potrzebami.
  5. Praktyczne wskazówki i scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!