Praktyczne zastosowania ChatGPT

ZAPRASZAMY NA KURS „Praktyczne zastosowania ChatGPT”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praktyczne zastosowania ChatGPT

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE III edycja

w okresie 17.05.2024 r. do 17.07.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do ChatGPT:
  • Historia i rozwój modeli językowych AI.
  • Zrozumienie architektury GPT-4.
  • Przegląd zastosowań modeli GPT.
 2. Integracja ChatGPT z aplikacjami i usługami:
  • Korzystanie z API OpenAI.
  • Integracja ChatGPT z witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i usługami.
  • Autoryzacja, bezpieczeństwo i ograniczenia API.
 3. Praktyczne zastosowania ChatGPT:
  • Obsługa klienta i automatyczne odpowiedzi na pytania.
  • Generowanie treści i copywriting.
  • Tłumaczenia i wielojęzyczność.
  • Edukacja i tutorzy wirtualni.
  • Rozrywka i storytelling.
  • Analityka i analiza danych tekstowych.
 4. Etyka i odpowiedzialność w AI:
  • Etyczne wykorzystanie ChatGPT.
  • Stronniczość i uczciwość w modelach AI.
  • Ochrona prywatności i danych.
  • Sztuczna inteligencja a prawa autorskie.
 5. Przyszłość ChatGPT i sztucznej inteligencji:
  • Aktualne ograniczenia i wyzwania.
  • Potencjalne kierunki rozwoju.
  • Wpływ na rynek pracy i społeczeństwo.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.