Prawo medyczne w pracy rejestratorki/ recepcjonistki medycznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Prawo medyczne w pracy rejestratorki/ recepcjonistki medycznej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Prawo medyczne w pracy rejestratorki/ recepcjonistki medycznej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE II edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawy prawa medycznego:
  • Wprowadzenie do prawa medycznego.
  • Przepisy prawne dotyczące działalności placówek medycznych.
  • Prawa pacjenta i obowiązki placówki medycznej.
  • Zakres odpowiedzialności prawnej rejestratorki medycznej.
 2. Dokumentacja medyczna:
  • Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) w kontekście dokumentacji medycznej.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej: pacjentom, ich upoważnionym przedstawicielom oraz innym instytucjom.
 3. Obsługa pacjenta:
  • Procedury rejestracji pacjentów.
  • Prawidłowe postępowanie w przypadku skierowań, zwolnień lekarskich i recept.
  • Rozwiązywanie problemów i skarg pacjentów zgodnie z prawem.
 4. Bezpieczeństwo i etyka w pracy:
  • Zasady etyczne w pracy rejestratorki medycznej.
  • Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i etycznych dylematach.
  • Kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatności pacjenta.
 5. Praktyczne aspekty pracy:
  • Studia przypadków i analiza scenariuszy z praktyki zawodowej.
  • Analiza bieżących wyzwań w placówkach medycznych.
  • Zastosowanie przepisów prawa w codziennej pracy rejestratorki.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.