Proces umawiania i koordynowania wizyt – kurs dla rejestratorek/ recepcjonistek medycznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Proces umawiania i koordynowania wizyt – kurs dla rejestratorek/ recepcjonistek medycznych”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Proces umawiania i koordynowania wizyt – kurs dla rejestratorek/ recepcjonistek medycznych

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE  – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE  II edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do roli rejestratorki medycznej:
  • definicja i zakres obowiązków;
  • znaczenie roli rejestratorki w placówce medycznej.
 2. Podstawy komunikacji z pacjentem:
  • techniki komunikacji i budowanie relacji z pacjentem;
  • słuchanie aktywne i empatia;
  • podejście do różnych typów pacjentów.
 3. Umawianie wizyt:
  • proces umawiania wizyt: procedury i najlepsze praktyki;
  • ustalanie priorytetów i planowanie harmonogramu lekarzy;
  • jak unikać najczęstszych błędów przy umawianiu wizyt.
 4. Zarządzanie harmonogramem i dostępnością lekarzy:
  • tworzenie i modyfikowanie harmonogramu pracy lekarzy;
  • zasady skutecznego zarządzania zmianami i awariami w planie;
  • zapobieganie przeciążeniu i optymalizacja planowania.
 5. Zastosowanie technologii w zarządzaniu wizytami:
  • wprowadzenie do systemów informatycznych używanych w placówkach medycznych;
  • przegląd i korzystanie z oprogramowania do zarządzania wizytami;
  • bezpieczeństwo danych pacjentów i prawo do prywatności.
 6. Koordynacja wizyt:
  • procedury przekierowywania i koordynacji wizyt między specjalistami;
  • zrozumienie specjalistycznych potrzeb różnych dziedzin medycyny;
  • komunikacja i współpraca z zespołem medycznym.
 7. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami:
  • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nagłych;
  • zarządzanie stresującymi i konfliktowymi sytuacjami z pacjentami;
  • wsparcie dla zdrowia psychicznego pracowników i dbanie o dobre samopoczucie.
 8. Wsparcie pacjenta i jego rodziny:
  • obsługa pytań i obaw pacjentów;
  • współpraca z rodziną i opiekunami pacjentów;
  • dostarczanie kluczowych informacji i edukacja pacjenta.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.