Profesjonalny animator kultury (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny animator kultury (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny animator kultury (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Polityka kulturalna państwa, akty prawne regulujące dziedzinę kultury oraz prawa autorskie i pokrewne – studium przedmiotu.
 2. Ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem.
 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
 4. Metodyka zajęć artystycznych.
 5. Pedagogika i psychologia w pracy animatora kultury.
 6. Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną na poziomie lokalnym.
 7. Źródła finansowania kultury: z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich (pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów, m.in. studium wykonalności, zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia), sponsoring, fundraising i in.
 8. Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury, pozyskiwanie partnerów europejskich.

Kurs na animatora kultury

Profesjonalny animator kultury to osoba odpowiedzialna za szerzenie kultury, organizowanie imprez, koncertów oraz innych eventów, tworzenie sieci kontaktów czy pozyskiwanie sponsorów. To idealne zajęcie dla osób ambitnych, zaangażowanych, zdeterminowanych oraz kreatywnych, które cechuje duża samodzielność w działaniu, pomysłowość oraz temperament. Aby zostać animatorem kultury, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie – ukończone studia lub kurs dla animatorów kultury.
Jeżeli cechuje Cię łatwość w nawiązywaniu kontaktów, empatia oraz elastyczność, jesteś osobą, której zawsze wszędzie pełno, przejawiasz zdolności organizacyjne, a także umiesz zarażać optymizmem i roztaczać wokół siebie pozytywną energię, kurs na animatora jest właśnie do Ciebie.

Animator kultury – kurs

Prowadzony przez nas kurs odbywa się z wykorzystaniem metody e-learning. Wszelkie materiały szkoleniowe znajdują się na stronie internetowej kursu, jaką jest platforma edukacyjne moodle. Zaliczenie polega na rozwiązywaniu quizów online.

Celem kształcenia jest przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy, którą obejmuje kurs na animatora. Wszelkie treści dotyczące poszczególnych zagadnień są dostępne dla kursantów dopiero po zalogowaniu się na stronę.

Każdy absolwent otrzymuje specjalne zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest podpisywane przez dyrektora na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłata za szkolenie wynosi netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych). Osoby chętne, które pragną wziąć udział w szkoleniu, powinny wnieść opłatę, zgłaszając się do przystąpienia do kursu, kierując ją na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Po uiszczeniu opłaty kursanci otrzymają klucz dostępu do szkolenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń przez formularz online. W przypadku zgłoszeń o charakterze indywidualnym wystarczy zgłoszenie elektroniczne bez podpisu, z kolei w przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych, podpisany formularz należy wysłać na adres mailowy: dokumenty@spe.edu.pl. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości i pomożemy w podjęciu decyzji o przystąpieniu do kursu na profesjonalnego animatora kultury bez limitu czasowego.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.