Profesjonalny asystent zarządu XXIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny asystent zarządu XXIV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny asystent zarządu XXIV edycja

w okresie od 18.11.2021 r. do 18.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Firma – status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd. Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych. Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie.
 2. Zarządzanie firmą – uprawnienia i obowiązki organów zarządczych i nadzorczych, relacje zewnętrzne i wewnętrzne firmy.
 3. Prawo pracy, obowiązki i prawa pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 5. Standardy korespondencji – jak korespondować na wysokim poziomie treści i formy (vademecum + wzory + ćwiczenia). Zawieranie umów.
 6. Dokumentowanie pracy organów kierujących firmą (rady nadzorczej, zarządu, kolegium), formy uchwał, decyzji, oświadczeń woli.
 7. Wizerunek firmy, formy promocji, współpraca ze środkami masowego przekazu. Prawo prasowe.
 8. Spotkania reprezentacyjne firmy, wystąpienia publiczne, prezentacje, międzynarodowe kontakty służbowe.
 9. Funkcje asystenta w systemie nowoczesnego zarządzania jakością.
 10. Dokumentacja kadrowa – akta pracownicze.
 11. Jak poradzić sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami w relacjach z przełożonymi, klientami, współpracownikami.
 12. Różnorodność kulturowa w międzynarodowych kontaktach służbowych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.