Profesjonalny Pracownik Socjalny (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Profesjonalny Pracownik Socjalny (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Profesjonalny Pracownik Socjalny (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Prawo pomocy społecznej w praktyce (omówienie kluczowych aktów prawnych wraz z interpretacją).
 2. Przeciwdziałanie przemocy domowej.
 3. Praca z osobą długotrwale bezrobotną.
 4. Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną.
 5. Praca socjalna i pomoc osobie w depresji i z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Mediacja w rozwiązywaniu trudnych problemów.
 7. Stres oraz konflikt w pracy pracownika socjalnego.
 8. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.

Pracownik socjalny to zawód, który wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale też empatii i cierpliwości. Specjaliści w tej dziedzinie najczęściej pracują w ośrodkach pomocy społecznej. Można spotkać ich także w szpitalach, zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach samorządowych czy instytucjach przeciwdziałających przemocy.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Pracownikiem społecznym można zostać na kilka sposobów. Wymagane są następujące kwalifikacje:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku pedagogika do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Osoby zainteresowane pracą w tym obszarze mogą także zgłosić się na pracownik socjalny kurs organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Po jego zakończeniu uczestnicy utrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jak wygląda kurs?

Kurs odbywa się drogą online z wykorzystaniem metody e – learning. Uczestniczy uzyskują dostęp do platformy edukacyjnej moodle, gdzie znaleźć mogą wszystkie materiały szkoleniowe. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez quizy online.

Głównym celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zawodu pracownik socjalny. Uczestnicy szkolenia poznają niezbędne aspekty prawne oraz tajniki pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej, bezrobotnymi, niepełnosprawnymi czy zaburzonymi psychicznie. Kursanci uczą się też sposobów mediacji oraz dowiadują się, jak zarządzać stresem oraz konfliktami w zespole.

Wszystkie treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych są dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Jak opłacić kurs?

Opłata za szkolenie wynosi 395 zł netto + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych). Może zostać ona pokryta przez uczestnika lub kierującą go jednostkę. Należy jej dokonać na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do pracownik socjalny kursu zostaje wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.