Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w szkole

ZAPRASZAMY NA KURS „Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w szkole”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Prowadzenie dokumentacji administracyjnej w szkole

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 03.10.2023 r. do 10.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wewnętrzne regulacje.
 2. Zasady administrowania nieruchomością.
 3. Zarządzanie składkami rzeczowymi majątku ruchomego. Dzierżawa pomieszczeń – kalkulacja kosztów, przykładowe umowy.
 4. Organizowanie inwentaryzacji majątku szkoły: podstawy prawne, tok postępowania, wewnętrzne regulacje.
 5. Gospodarka finansowa placówki – normy. Obrót środkami pieniężnymi. Zamawianie usług i towarów, w tym dokumentacja zamówień.
 6. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej uczniów i personelu szkoły).
 7. Administrowanie systemami informatycznymi. Nadawanie uprawnień, nadzór, szkolenia.
 8. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracyjnych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-administracyjnych-oswiaty/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.