Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy V edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy V edycja

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy V edycja

realizowanym w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Prawne aspekty dotyczące mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania, a doświadczenia rynku pracy.
 2. Mobbing w pracy – rodzaje oraz jego przyczyny.
 3. Psychologiczne aspekty mobbingu – osobowość mobbera i osobowość ofiary, typowe zachowania mobbera i jego ofiary.
 4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia oraz stwierdzenia stosowania mobbingu. Wewnętrzna polityka antymobbingowa i jej zakres.
 5. Jak udowodnić mobbing przed sądem oraz Państwową Inspekcją Pracy – praktyczne wskazówki oraz procedury postępowania?
 6. Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy. Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu. Roszczenia i odszkodowania pracownika względem pracodawcy/ przełożonego z uwzględnieniem orzecznictwa sądów.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.