Przedszkole Małych Odkrywców XIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole Małych Odkrywców XIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 października 2021 r. do 15 marca 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole Małych Odkrywcóworaz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków.

Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Przedszkole Małych Odkrywców” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie konkursu plastycznego –Dziecko w świecie przyrody”, w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Ocena na podstawie sprawozdania i dokumentacji multimedialnej.
 3. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Przedszkole Małych Odkrywców”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych, projektach, doświadczeniach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotografii gazetek przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie przyrodniczego projektu badawczego (w oparciu o propozycje zawarte w prezentacji). Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie konkursu plastycznego zgodnego z ideą upcykling. Ocena na podstawie sprawozdania oraz 3 prac plastycznych wyłonionych przez jury przedszkolne, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja zbiórek surowców wtórnych (co najmniej 3 rodzajów). Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji z przebiegu wystawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie rodzinnych zajęć przyrodniczych (zakres tematyki dowolny ). Ocena na podstawie sprawozdania i dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem będzie nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Eksperymentuj, doświadczaj, odkrywaj – edukacja przyrodnicza dla przedszkolaków” który w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2021 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 marca 2022 r.
 3. Adres jury konkursu Przedszkole Małych Odkrywców A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkole-odkrywcow.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Eksperymentuj, doświadczaj, odkrywaj – edukacja przyrodnicza dla przedszkolaków XIII edycja

realizowanym w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Dziecko w świecie przyrody – podstawy i znaczenie edukacji przyrodniczej w przedszkolu.
 2. Ekologia jest ważna – jak kształtować postawę proekologiczną wśród najmłodszych.
 3. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w procesie terapeutycznym.
 4. Wychowawcza rola edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
 5. Praktyczne propozycje do wykorzystania podczas zajęć – projekty, doświadczenia, zabawy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.