Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka XX edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka XX edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w wychowaniu małego dziecka odgrywa przedszkole wspierające i wspomagające jego rozwój.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 4 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka:

 1. Organizowanie festiwalu talentów – dzieci prezentują swój potencjał, zdolności i umiejętności w wybranej dziedzinie. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój dziecka. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja debaty dla rodziców i nauczycieli na temat potencjału dziecka. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja konkursu dla dzieci i rodziców, mającego na celu przedstawienie propozycji zabaw podwórkowych. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przedstawienie propozycji działań mających na celu rozwijanie potencjału dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Podanie propozycji zajęć mających na celu rozbudzanie ciekawości i kreatywności dzieci. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zaprezentowanie działań edukacyjnych podejmowanych w plenerze. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”, który w okresie od 01.07.2024 r. do 01.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 czerwca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkole-wspierajace.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka XX edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 01.07.2024 r. do 01.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kompendium wiedzy dotyczące rozwoju dziecka przedszkolnego.
 2. Rozpoznawanie potencjału dziecka.
 3. Rozwijanie potencjału dziecka – praca indywidualna i grupowa.
 4. Praktyczne propozycje – gry, zabawy, ćwiczenia.
 5. Rozpoznawanie indywidualnej sytuacji dziecka.
 6. Diagnoza.
 7. Praca z dzieckiem mającym specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Jak stworzyć warunki sprzyjające wspieraniu potencjału i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.