Przedszkole zdrowego żywienia XXXVIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole zdrowego żywienia XXXVIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 20 października 2024 r.Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole zdrowego żywienia” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni prawidłowe odżywianie się.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole zdrowego żywienia” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Przedszkole zdrowego żywienia”

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich grupach przedszkolnych, debaty nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Zastrzyk witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć kulinarnych, na których przedszkolaki przygotują kilka prostych potraw. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekalogu zdrowego żywienia przedszkolaka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki przedszkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przygotowanie przedszkolnego teatrzyku/przedstawienia kukiełkowego z wykorzystaniem warzyw i owoców bądź innych składników pokarmowych. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie spotkania z rodzicami przedszkolaków na temat nawyków żywieniowych oraz wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Rola nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, który w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 maja 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 października 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole zdrowego żywienia”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@zywieniewszkole.pl

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rola nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych XXXVIII edycja

– kurs doskonalący

realizowanym w okresie od 03.06.2024 r. do 03.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Edukacja i jej wpływ na kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych
 2. Zdrowe wybory – czyli kształtowanie właściwych zachowań dziecka w czasie posiłku. Nieprawidłowości w żywieniu małych dzieci. Konsekwencje zdrowotne wynikające z błędów żywieniowych.
 3. Co wiemy o racjonalnym żywieniu: fakty i mity żywieniowe funkcjonujące wśród dzieci.
 4. Rola nauczyciela jako animatora życia przedszkolnego oraz jego rola w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.
 5. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka. Zasady racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Podstawowe zasady komponowania jadłospisów – zdrowe nawyki żywieniowe, aktualne zalecenia dietetyczne, racje pokarmowe.
 7. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków dziecka.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!