Psycholog szkolny XIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Psycholog szkolny XIV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Psycholog szkolny XIV edycja

realizowanym w okresie od 04.06.2018 r. do 04.11.2018 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 maja 2018 r.

Program kursu:
 1. Zadania psychologa szkolnego w świetle obowiązującego prawa.
 2. Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju ucznia.
 3. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem samookaleczeń.
 4. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w szkole, w tym przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i alkoholizmu. Prewencyjna współpraca z Policją, samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi.
 5. Mediacje szkolne. Umiejętności mediacyjne w pracy psychologa szkolnego.
 6. Depresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, leczenie.
 7. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 8. Interwencja kryzysowa w szkole. Jakie podjąć działania w sytuacji samobójstwa, gwałtu, samookaleczeń, mobbingu…
 9. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i z „trudnymi” rodzicami.
 10. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 260 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!