Psycholog szkolny

ZAPRASZAMY NA KURS „Psycholog szkolny”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Psycholog szkolny

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XV edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Zadania psychologa szkolnego w świetle obowiązującego prawa.
 2. Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju ucznia.
 3. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem samookaleczeń.
 4. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w szkole, w tym przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i alkoholizmu. Prewencyjna współpraca z Policją, samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi.
 5. Mediacje szkolne. Umiejętności mediacyjne w pracy psychologa szkolnego.
 6. Depresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, leczenie.
 7. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 8. Interwencja kryzysowa w szkole. Jakie podjąć działania w sytuacji samobójstwa, gwałtu, samookaleczeń, mobbingu…
 9. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i z „trudnymi” rodzicami.
 10. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Psycholog Szkolny – na czym polega jego praca?

Profesja ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na pełnieniu obowiązków psychologa w środowisku szkolnym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma za zadanie dostarczać uczniom danej placówki niezwykle cenne wsparcie emocjonalne. Wszystko to dzieje się dzięki współpracy z:

 • rodzicami,
 • wychowawcami,
 • nauczycielami,
 • innymi pedagogami.

Praca w tym zawodzie należy do niezwykle odpowiedzialnych zadań. Psycholog szkolny pomaga zarówno osobom w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, które z tego powodu nie radzą sobie z nauką, jak i motywuje do dalszego rozwoju te, które są szczególnie uzdolnione. Nie ulega wątpliwości, że profesja ta jest ważna, a zarazem niezwykle potrzebna.

Co musisz wiedzieć o kursie?

Kurs dla psychologa szkolnego jest prowadzony w formie online z wykorzystaniem metody e-learningu. Wszyscy kursanci mają stały dostęp do materiałów znajdujących się na intuicyjnej platformie edukacyjnej Moodle, która jest jednocześnie stroną internetową kursu. Aby uzyskać dostęp do materiałów przygotowanych w ramach poszczególnych zajęć, uczestnicy logują się na wcześniej wspomnianą platformę.

Kurs dla Psychologa Szkolnego ma celu przyswojenie i usystematyzowanie informacji wchodzących w skład jego programu.

Aby ukończyć kurs psycholog szkolny, wszyscy jego uczestnicy mają za zadanie zaliczyć przygotowane w jego ramach quizy online. Natomiast po jego zakończeniu każdy z kursantów otrzyma specjalne zaświadczenie wraz z podpisem dyrektora, które zostało wystawione na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Standardowa opłata za udział w kursie dla psychologów szkolnych wynosi 395 złotych + 23% VAT. W sytuacji, w której jest on finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych, kursant jest zwolniony z kwoty VAT.

Każdy uczestnik kursu lub jednostka, która nim kieruje, ma za zadanie uiścić wskazaną kwotę w momencie składania zgłoszenia na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Psycholog Szkolny Kurs – w jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Każdy przyszły uczestnik przed rozpoczęciem kursu wypełnia formularz online. Osoby dokonujące zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych muszą umieścić na zgłoszeniu wymagany podpis, a następnie wysłać go na adres dokumenty@spe.edu.pl.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 80 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.