Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
  1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – czyli kto? Regulacje prawne.
  2. Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchowa, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z Autyzmem i zespołem Aspergera.
  3. Istota oraz podstawa prawna zajęć rewalidacyjnych.
  4. Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
  5. Specyfika trudności w uczeniu się.
  6. Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.

Kurs rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi został przez nas opracowany w zgodzie z najnowocześniejszymi metodami kształcenia. Przeprowadzimy go w formie e-learningu – dla Państwa wygody oraz oszczędności czasu. Dzięki temu sposobowi przeprowadzania kursów mogą Państwo zdobyć kolejne kwalifikacje w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. To szczególnie korzystna oferta dla osób zainteresowanych kursem, lecz żyjących z dala od placówek edukacyjnych, w których mogłyby się odbywać zajęcia stacjonarne.

W trakcie trwania naszego kursu umieszczamy wszelkie materiały szkoleniowe na stronie internetowej. Korzystamy z wygodnej i sprawdzonej platformy edukacyjnej Moodle. Zaliczenie opanowanego materiału odbywa się przy pomocy interesującego quizu online, który rzetelnie sprawdza wiedzę kursanta w danym obszarze.

Rewalidacja kurs kwalifikacyjny to szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz wiele ciekawej wiedzy, która następnie zostanie utrwalona i usystematyzowana przy pomocy różnych metod sprawdzających. Aby dowiedzieć się, jakie konkretnie treści będą objęte programem kształcenia, zachęcamy do zalogowania się na stronę naszego kursu.

Kurs rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie zwieńczony otrzymaniem przez kursanta specjalnego zaświadczenia, wydanego na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175)., podpisanego przez dyrektora. Jest to dokument potwierdzający kwalifikacje absolwenta do pracy zawodowej w tym obszarze. Dzięki zdobyciu tego zaświadczenia absolwent może poszerzać swoje kwalifikacje i dążyć do zatrudnienia w najbardziej interesującym go miejscu, co wpłynie korzystnie na rozwój jego kariery.

Opłata za kurs dla osób prywatnych wynosi 395 złotych + 23% VAT od osoby. W przypadku osób zgłoszonych do kursu w ramach finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych, opłata zwolniona jest z VAT. Razem ze zgłoszeniem do kursu, uczestnicy powinni wnieść tę opłatę na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszeń można dokonywać, wypełniając i wysyłając do nas formularz elektroniczny dostępny na stronie kursu. Zgłoszenia instytucjonalne lub finansowane ze środków publicznych powinny zostać podpisane oraz przesłane drogą mailową na adres: dokumenty@spe.edu.pl. W przypadku pozostałych zgłoszeń podpis nie jest wymagany – należy jedynie wypełnić i przesłać formularz.

Natychmiast po uiszczeniu opłaty, na Państwa dane kontaktowe zostanie przesłany klucz dostępu do materiałów szkoleniowych, dzięki którym będzie można rozpocząć naukę oraz podejść do zaliczenia.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.