Rola samorządu i przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu obronności państwa

ZAPRASZAMY NA KURS „Rola samorządu i przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu obronności państwa”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rola samorządu i przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu obronności państwa

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Obrona Ojczyzny – podstawowe regulacje prawne. Podmioty realizujące zadania w zakresie obronności państwa.
 2. Rola i zadania JST w zakresie obrony Ojczyzny:
  • procedura rejestracji i prowadzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
  • kwalifikacja wojskowa, w tym organizacja i tryb pracy komisji lekarskich;
  • rola samorządu w pełnieniu służby zastępczej;
  • świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju i mobilizacji. Świadczenia osobiste i szczególne;
  • edukacja społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz szkolenia i ćwiczenia obronne.
 3. Rola przedsiębiorców w organizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych, w tym plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, wymagania i obowiązki i finansowanie zadań.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!