Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Prawa i obowiązki sekretarza jako pracownika samorządowego, w tym obowiązek składania oświadczenia majątkowego i zasady jego wypełniania.
 2. Łączenie stanowiska sekretarza ze stanowiskiem zastępcy.
 3. Obowiązujące sekretarza zakazy związane z zatrudnieniem w jednostce samorządu terytorialnego, w tym zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Kompetencje sekretarza wynikające z samorządowych ustaw ustrojowych.
 5. Powierzanie sekretarzowi prowadzenia spraw organu wykonawczego.
 6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta, starosty i marszałka.
 7. Sekretarz jako kierownik komórki organizacyjnej urzędu.
 8. Obowiązki sekretarza w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Udostępnianie informacji publicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianhttps://spe.edu.pl/wp-admin/post.php?post=25645&action=editie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – podpisana 20 marca 2017 r.
Pobierz informację.
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
prezydent.pl