Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego VI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego VI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego VI edycja

w okresie od 16.02.2022 r. do 01.05.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Prawa i obowiązki sekretarza jako pracownika samorządowego, w tym obowiązek składania oświadczenia majątkowego i zasady jego wypełniania.
 2. Łączenie stanowiska sekretarza ze stanowiskiem zastępcy.
 3. Obowiązujące sekretarza zakazy związane z zatrudnieniem w jednostce samorządu terytorialnego, w tym zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Kompetencje sekretarza wynikające z samorządowych ustaw ustrojowych.
 5. Powierzanie sekretarzowi prowadzenia spraw organu wykonawczego.
 6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta, starosty i marszałka.
 7. Sekretarz jako kierownik komórki organizacyjnej urzędu.
 8. Obowiązki sekretarza w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Udostępnianie informacji publicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – podpisana 20 marca 2017 r.
Pobierz informację.
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
prezydent.pl