Sekretarz przedszkola

ZAPRASZAMY NA KURS „Sekretarz przedszkola”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Sekretarz przedszkola

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Status zawodowy sekretarza przedszkola i zakres obowiązków.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji przedszkola.
 3. Kierowanie pracą sekretariatu.
 4. Tworzenie instrukcji kancelaryjnej.
 5. Dokumentacja przedszkolna i uczniowska.
 6. Standardy tworzenia dokumentacji.
 7. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego związane z organizacją pracy sekretariatu.
 8. Rejestry przedszkolne.
 9. System Informacji Oświatowej.
 10. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 11. Prowadzenie inwentaryzacji.
 12. Jak radzić sobie ze stresem.
 13. Archiwa przedszkolne.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracyjnych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-administracyjnych-oswiaty/

 

Sekretarz przedszkola to osoba bezpośrednio podlegająca dyrektorowi placówki. Do jej obowiązków należy kompleksowe zarządzanie sekretariatem, archiwizacja szkolnych dokumentów, a także kierowanie ruchem gości i interesantów.

Jak zostać sekretarzem placówki przedszkolnej?

Osoba zainteresowana pracą na stanowisku sekretarza placówki przedszkolnej powinna przejść specjalistyczny kurs, dzięki któremu zapozna się ze specyfiką pracy na tym stanowisku. Co ważne, zajęcia są przeprowadzane zdalnie, za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej Moodle. W ramach kursu słuchacz otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, które zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne do pracy na tym stanowisku. Egzamin zaliczający kurs również jest przeprowadzany metodą zdalną i ma formę tematycznego quizu.

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

Merytoryczny kurs na sekretarza przedszkola pozwala na dokładne usystematyzowanie wiedzy z zakresu kierowania sekretariatem placówki oświatowej. Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe są dostępne po zalogowaniu do serwisu. Po zakończeniu zajęć i pozytywnym zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje specjalne zaświadczenie, którego sygnatariuszem jest dyrektor placówki kształcenia ustawicznego. Wynika to z przepisów znajdujących się w rozporządzeniu § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jak skorzystać z kursu?

Platforma szkoleniowa jest dostępna po uiszczeniu stosownej opłaty. Osoby zapisujące się na kurs na sekretarza przedszkola powinny — oprócz opłaty w wysokości 395 złotych + 23% VAT — sporządzić odpowiednie zgłoszenie, które jest dostępne na stronie podmiotu prowadzącego kurs. Dokumenty te (wraz z opłatami) mogą również przygotować i wypełnić podmioty, które kierują na kurs osoby trzecie. Przelew jest realizowany na rzecz Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., będącego posiadaczem rachunku nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938 prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A.

Uwaga! Osoby zgłaszające się na kurs w sposób indywidualny przesyłają dokumenty drogą elektroniczną bez dołączonego podpisu. Z kolei w przypadku zgłoszeń ze strony firm zewnętrznych (lub instytucji) konieczne jest wypełnienie dokumentu, podpisanie go i wysłanie na adres dokumenty@spe.edu.pl.

Warto pamiętać, że w przypadku takich zawodów jak sekretarz przedszkola kurs ten może stanowić przepustkę do pracy w administracji oświatowej. Dzięki niemu można znacząco rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe i co najważniejsze — zyskać zupełnie nowe atuty na rynku pracy.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.