Specjalista do spraw kadr i płac w placówce medycznej

ZAPRASZAMY NA KURS Specjalista do spraw kadr i płac w placówce medycznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista do spraw kadr i płac w placówce medycznej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE  III edycja

realizowanym w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Status prawny i funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych. Obieg dokumentacji wewnętrznej podmiotów leczniczych, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie, uprawnienia organów zarządczych podmiotów leczniczych do składania oświadczeń woli, m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.
 2. Podmiot leczniczy jako pracodawca. Publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. Placówka lecznicza jako podmiot prawa handlowego.
 3. Kodeksowe zasady prawa pracy.
 4. Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
 5. Zatrudnianie cudzoziemców, w tym obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 6. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia.
 7. Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników.
 8. Czas pracy w podmiotach leczniczych.
 9. Rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.
 10. Pełny pakiet przepisów o służbie zdrowia w kontekście funkcjonowania podmiotów leczniczych.
 11. Spory o roszczenia ze stosunku pracy, orzecznictwo sądów pracy.
 12. Kształcenie w zawodach medycznych, a praktyka podmiotów leczniczych.
 13. Psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.
 14. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 15. Dokumentacja kadrowa – akta pracownicze, archiwizowanie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

 

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl