Specjalista do spraw kadr i płac w szkole/placówce oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista do spraw kadr i płac w szkole/placówce oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista do spraw kadr i płac w szkole/placówce oświatowej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XIX edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Podstawowe zasady prawa pracy – równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy oraz regulaminów wewnętrznych placówki.
 2. Stosunek pracy:
  • zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem oraz pracownikami niepedagogicznymi,
  • rodzaje umów o pracę.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Obowiązki i uprawnienia dyrektora, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.
 5. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia dla nauczycieli:
  • dodatek za wysługę lat dla nauczyciela,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  • nagrody jubileuszowe dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
  • odprawa emerytalna.
 6. Czas pracy, urlopy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 7. Karta nauczyciela oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole.
 8. Rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.
 9. Dokumentacja kadrowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracyjnych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-administracyjnych-oswiaty/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.