Specjalista ds. controllingu (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. controllingu (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. controllingu (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

1.1. pojęcie controllingu i jego historia,

1.2. znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie,

1.3. controlling jako system organizacji celów.

 1. Funkcje controllingu w zarządzaniu firmą:

2.1. omówienie wybranych funkcji controllingu,

2.2. miejsce i rola kontrolera w przedsiębiorstwie,

2.3. zadania kontrolera,

2.4. systematyka controllingu.

 1. Controlling i jego zadania:

3.1. podział controllingu,

3.2. zadania controllingu,

3.3. przygotowanie firmy do wdrożenia controllingu,

3.4. wykorzystanie informacji w procesie controllingu,

3.5. znaczenie rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,

3.6. kryteria wyodrębniania centrów odpowiedzialności,

3.7. korzyści controllingu,

3.8. bariery controllingu.

 1. Ocena ośrodków odpowiedzialności:

4.1. pomiar zjawisk ekonomicznych,

4.1. ocena centrów odpowiedzialności,

4.3. mierniki oceny i ich klasyfikacja,

4.4. budżetowanie jako metoda wyznaczania zadań,

4.5. ujęcie kosztów w controllingu operacyjnym,

4.6. ocena realizacji zadań w centrach kosztów i przychodów.

W każdym dużym przedsiębiorstwie istotną kwestią jest zarządzanie działaniami tak, aby w konsekwencji uzyskać cele założone przez kierownictwo. Tego rodzaju planowanie powinien wykonywać specjalista ds. controllingu. Jest to zawód o charakterze menedżerskim, dlatego kandydat na to stanowisko powinien legitymować się wyższym wykształceniem ekonomicznym. Następnie wymagane jest zdobycie szerszej wiedzy składającej się na controlling. Kurs przygotowujący odbywa się online i skutecznie przygotowuje kandydatów do podjęcia pracy.

Nowoczesna metoda e-learningu

Nowoczesnym sposobem zdobycia kwalifikacji na stanowisko specjalista ds. controllingu są kursy prowadzone online. Metoda e-learningu jest bardzo wygodna z uwagi na fakt, że kurs jest dostępny o każdej porze z każdego miejsca na świecie. Materiały niezbędne do pozytywnego zaliczenia kursu są zamieszczane na stronie internetowej. Wykorzystywana jest popularna platforma edukacyjna Moodle, która umożliwia zarówno na wygodną pracę grupową, jak i indywidualną.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Biorąc pod uwagę dużą ilość wiadomości obejmujących controlling, kurs ma na celu uporządkowanie wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku menedżerskim. W celu uzyskania treści na kolejnych zajęciach niezbędne jest zalogowanie się na swoim koncie na stronie kursu. Zaliczenie odbywa się poprzez serię quizów online, natomiast absolwenci otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnej oceny podpisane przez dyrektora.

Obowiązek wniesienia opłaty

Warto dodać, że kurs na specjalistę ds. controllingu odbywa się na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).. Każdy kandydat jest zobowiązany do wniesienia opłaty wynoszącej 395 złotych netto powiększonej o 23% podatku VAT.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o. w Santander Bank Polska S.A. o numerze 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Z podatku VAT zwolnieni są uczestnicy, który przystępują do kursu przy finansowaniu ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70%.

Informacje przesyłane elektronicznie

Klucz dostępu pozwalający na wzięcie udziału w kursie jest wysyłany po uiszczeniu opłaty. Zgłoszenia na kurs można dokonać za pomocą formularza online. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać zgłoszenie elektroniczne bez podpisu, natomiast uczestnicy instytucjonalni lub finansowani ze środków publicznych powinni podpisać dostępny formularz i przesłać na adres mailowy: dokumenty@spe.edu.pl.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.