Specjalista ds. controllingu

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. controllingu”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. controllingu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – VII edycja

który odbędzie się 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

1.1. pojęcie controllingu i jego historia,

1.2. znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie,

1.3. controlling jako system organizacji celów.

 1. Funkcje controllingu w zarządzaniu firmą:

2.1. omówienie wybranych funkcji controllingu,

2.2. miejsce i rola kontrolera w przedsiębiorstwie,

2.3. zadania kontrolera,

2.4. systematyka controllingu.

 1. Controlling i jego zadania:

3.1. podział controllingu,

3.2. zadania controllingu,

3.3. przygotowanie firmy do wdrożenia controllingu,

3.4. wykorzystanie informacji w procesie controllingu,

3.5. znaczenie rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,

3.6. kryteria wyodrębniania centrów odpowiedzialności,

3.7. korzyści controllingu,

3.8. bariery controllingu.

 1. Ocena ośrodków odpowiedzialności:

4.1. pomiar zjawisk ekonomicznych,

4.1. ocena centrów odpowiedzialności,

4.3. mierniki oceny i ich klasyfikacja,

4.4. budżetowanie jako metoda wyznaczania zadań,

4.5. ujęcie kosztów w controllingu operacyjnym,

4.5. ocena realizacji zadań w centrach kosztów i przychodów.

Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.