Specjalista ds. drogownictwa i inwestycji (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. drogownictwa i inwestycji (bez limitu czasowego*)

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. drogownictwa i inwestycji (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Ogólne wiadomości o podbudowach (rodzaje podłoża, nośność podłoża, wzmocnienie podłoża).
 2. Rodzaje podbudów (podział podbudów pod względem materiałów i technologii wykonania, podział pod względem odkształcalności, normy technologiczne dotyczące podbudów).
 3. Wykonanie podbudów (roboty wstępne, zagęszczenie podbudów).
 4. Podział mieszanek mineralno-asfaltowych.
 5. BHP w drogownictwie.
 6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jako załącznik do dokumentów przetargowych.
 7. Ustawa Pzp – wybrane fragmenty.
 8. Prawo budowlane – istotne aspekty.
 9. Definicje i badania podłoży.
 10. Cechy skał i kruszyw.
 11. Grubość warstw podbudowy.
 12. Zagęszczenie i zaklinowanie.
 13. Pielęgnacja podbudowy.
 14. Właściwości asfaltu.
 15. Asfalt modyfikowany polimerami.
 16. Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.
 17. Mieszanki mineralno-asfaltowe (podział, wytwarzanie, transport, wbudowanie, poprawne zagęszczenie mieszanek).
 18. BHP (Obowiązki majstra i robotników, przyczyny nieszczęśliwych wypadków, pierwsza pomoc).
 19. Prawo i dokumenty (nieścisłości w SST, Ustawa Pzp w inwestycji, Prawo budowalne w inwestycji).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego,

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.