Specjalista ds. gospodarczych w placówkach ochrony zdrowia

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. gospodarczych w placówkach ochrony zdrowia

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. gospodarczych w placówkach ochrony zdrowia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – II edycja

w okresie od 03.10.2023 r. do 10.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
  1. Zakres odpowiedzialności oraz organizacja stanowiska pracy.
  2. Prawne aspekty funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.
  3. Inwentaryzacja w placówkach ochrony zdrowia.
  4. Ewidencja środków trwałych w placówkach ochrony zdrowia.
  5. Podstawy zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz medycznymi.
  6. Nadzór techniczny budynków oraz terenu placówek ochrony zdrowia.
  Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

  Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

  Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

  Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

  Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
  – Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
  – W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

  Koordynator szkolenia

  Joanna Burzyńska
  j.burzynska@spe.edu.pl
  22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

  Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

  Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

  Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

  Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

  Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

  *Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.