Specjalista ds. gospodarki leśnej

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. gospodarki leśnej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. gospodarki leśnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – V edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Prawne aspekty gospodarki w lasach i nadzór nad nią.
 2. Zagospodarowanie lasu.
 3. Gospodarka łowiecka.
 4. Ochrona zasobów leśnych.
 5. Użytkowanie lasu.
 6. Technizacja prac i infrastruktura leśna.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Czym zajmuje się specjalista ds. gospodarki leśnej?

Osoba na tym stanowisku ma kompetencje oraz doświadczenie, niezbędne do pracy w Dziale Gospodarki Leśnej. Do jej obowiązków należą:

 • sporządzanie informacji o stanie lasów w Polsce,

 • opracowywanie informacji o realizacji Krajowego programy zwiększania lesistości,

 • współtworzenie treści pism do Ministra Środowiska,

 • przeprowadzanie kontroli w obszarze leśnictwa i gospodarki leśnej,

 • sporządzanie i opiniowanie regulacji prawnych w zakresie leśnictwa,

 • koordynowanie projektów stanowisk, które wspierają nadzór Ministra Środowiska nad Biurem Nasiennictwa Leśnego,

 • udział w posiedzeniach Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego,

 • działania wspierające wszelkie modyfikacje założeń funkcjonowania banku danych o lasach wszystkich form własności, a także składanie propozycji rozwiązań na podstawie przykładów funkcjonowanie banków informacji z innych państw europejskich,

Jak będzie wyglądał kurs specjalista ds. gospodarki leśnej?

Niniejszy kurs odbędzie się za pośrednictwem platformy edukacyjnej moodle. Kursanci skorzystają z metody e-learning. Wszelkie materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na dedykowanej stronie internetowej kursu. Końcowe zaliczenie kursu będzie miało formę quizów online.

Jaki jest cel kursu?

Kurs ma za zadanie przygotować merytorycznie kandydatów na stanowisko specjalisty ds. gospodarki leśnej. Dzięki internetowej platformie edukacyjnej można powracać do treści z poszczególnych zajęć kursu, co znacznie ułatwia usystematyzowanie wiedzy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci, którzy ukończą wszystkie części kursu i zaliczą egzamin, otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu. Zostanie ono podpisane przez dyrektora na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłaty – specjalista ds. gospodarki leśnej kurs

Koszt kursu od jednego uczestnika wynosi 395 zł netto + 23% VAT. Z podatku VAT zwolnione są osoby, które sfinansują kurs w nie mniej niż 70% ze środków publicznych. Wpłat proszę dokonywać na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Jak zgłosić się do kursu?

Aby wziąć udział w kursie, wypełnij formularz na naszej stronie internetowej.

W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych prosimy o wysłanie podpisanego formularza na adres e-mail: dokumenty@spe.edu.pl

Jeżeli zgłaszają się Państwo indywidualnie i opłacają kurs we własnym zakresie, wystarczy zgłosić się przez system elektroniczny. Przy tej metodzie nie jest wymagany podpis.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.