Specjalista ds. HR (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. HR (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. HR (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Rekrutacja i selekcja pracowników.
 2. Ocena okresowa pracownika.
 3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.
 4. Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników.
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 6. Podstawowe zasady prawa pracy:
  • Równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
  • Szczególne formy zatrudnienia (na podstawie powołania, mianowania, umowy spółdzielczej, umowy o telepracy).
 7. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia.
 8. Czas pracy, urlopy pracownicze.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach wymaga od pracowników ciągłego doskonalenia się. Aby sprawnie kierować rozwojem kadr, należy korzystać z nowoczesnych rozwiązań i technologii. Doskonały sposób na zgłębienie tej dziedziny stanowi kurs HR online proponowany przez Studium Prawa Europejskiego.

Szkolenie pt. „specjalista ds. hr” przeprowadzone zostanie popularną obecnie metodą e-learningu. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych niezbędnych w procesie szkolenia. Dokumenty zamieszczane będą na portalu internetowym, w którym kurs będzie realizowany (platforma edukacyjna Moodle). Na koniec uczestnicy podejdą do zaliczenia, które będzie miało formę quizu online.

Celem kursu „specjalista ds. hr” jest wprowadzenie w zagadnienia zarządzania kadrami w firmie, usystematyzowanie wiedzy czynnych pracowników HR oraz osób pragnących rozpocząć karierę w tej specjalności. Program szkolenia obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z polityką personalną w firmach, począwszy od procesu rekrutacji, przez doskonalenie kadr, aż po wynagrodzenia i urlopy pracownicze. Studium omawia również podstawy prawne regulujące kwestie zatrudnienia. Poza uczestnictwem w zajęciach online każdy z kursantów, po zalogowaniu na platformę edukacyjną będzie mógł korzystać z zamieszczonych tam treści kształcenia podzielonych tematycznie, zgodnie z zakresem poszczególnych zajęć.

Każda osoba kończąca kurs HR online otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzone przez Dyrekcję Studium Prawa Europejskiego, wystawione na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Udział w szkoleniu dostępny jest zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i pracowników instytucji publicznych. Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT) od osoby należy wnieść wraz ze zgłoszeniem udziału na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Opłatę realizują uczestnicy lub jednostki kierujące ich na szkolenie.

Każdemu z zapisanych uczestników po uiszczeniu opłaty, przesłany zostanie elektroniczny klucz dostępu do kursu.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy  55 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.