Specjalista ds. inwentaryzacji

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. inwentaryzacji”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. inwentaryzacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – IV edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
  1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji.
  2. Organizacja i procedury związane z inwentaryzacją. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
  3. Spis z natury, dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i jej przechowywanie.
  4. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz innych osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji za nierzetelne jej przeprowadzenie. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji. Czynności pokontrolne.
  5. Rodzaje, metody, zasady, etapy i harmonogram prowadzenia inwentaryzacji.
  6. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacji i ich rozliczenie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Kompleksowy kurs specjalista ds. inwentaryzacji wyposaży Cię w niezbędne umiejętności potrzebne do koordynowania majątkiem firmy. Z kursu dowiesz się, w jaki sposób prowadzić ewidencję wyposażenia i innych składników mienia firmowego. Zapoznasz się z podstawami prawnymi prowadzenia inwentaryzacji. Poznasz sposoby na ustalenie etapów i ułożenie przejrzystego harmonogramu inwentaryzacji. Nauczysz się również, jak unikać błędów w spisie i jakie kroki należy podjąć po zakończeniu kontroli. Dowiesz się, jaka odpowiedzialność spoczywa na specjaliście przeprowadzającym inwentaryzację, a jaka na innych uczestnikach procesu. Otrzymasz wszystkie kompetencje potrzebne do udanej współpracy z przełożonymi oraz pracownikami działu księgowości.

Zagadnienia kursowe możesz przyswajać w domu o dowolnej porze dnia. Dostęp do wszystkich materiałów kursu otrzymasz po zalogowaniu się na platformę e-learningową (moodle). Na zaliczenie szkolenia będziesz mieć 3 miesiące od dnia zalogowania się po opłaceniu kursu. Podstawą do zaliczenia kursu będzie wypełnienie quizów on-line.

Celem kursu specjalista ds. inwentaryzacji jest usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w pracy osoby zajmującej się inwentaryzacją majątku firmy. Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć, jak sprawnie i odpowiedzialnie przeprowadzać spis elementów mienia w przedsiębiorstwie. Pomoże Ci w tym część teoretyczna kursu, do której dostęp uzyskasz, logując się na platformie kursowej.

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie podpisane przez dyrektora. Zaświadczenie dla absolwenta jest wydawane na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Opłata za szkolenie wynosi 395 zł + 23% VAT (szkolenie jest zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby. Opłatę za kurs przyjmujemy na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Kurs opłacasz w momencie przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Za kurs możesz zapłacić samodzielnie lub złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia przez Twoją organizację.

Zgłoszenia na kurs dokonasz poprzez formularz online:
– W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać pocztą e-mail na adres: dokumenty@spe.edu.pl.
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczy zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.