Specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej III edycja

w okresie od 16.04.2021 r. do 16.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Ochrona przed powodzią – polskie i unijne aspekty prawne.
 2. Cel regulacji dotyczących ochrony przed powodzią.
 3. Właściwość i zadania organów administracji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 4. Wstępna ocena ryzyka powodziowego.
 5. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego – cel ich opracowywania dla ochrony przed powodzią oraz określenie obszarów, dla których sporządza się mapy. Znaczenie map ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia powodziowego dla zagospodarowania przestrzennego.
 6. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
 7. Ochrona osób oraz mienia przed powodzią, zadania organów, zakazy i ograniczenia związane z koniecznością przeciwdziałania zjawisku powodzi.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.