Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa.
 2. Organizacja pracy rocznej na stanowisku ds. obronnych – programy, plany, wytyczne.
 3. Organizacja Stałego Dyżuru jako struktury niezbędnej podczas podwyższania gotowości obronnej, w tym:
 • organizacja Stałego Dyżuru w jednostce na podstawie Zarządzenia oraz Instrukcji,
 • zasady wykorzystania i prowadzenia dokumentacji Stałego Dyżuru,
 • obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych Stałego Dyżuru,
 • sposoby przekazywania decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru.
 1. Organizacja i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania w administracji publicznej, w tym:
 • obsada Stanowisk Kierowania oraz wykorzystanie i prowadzenie dokumentacji.
 1. Opracowanie dokumentacji przemieszczenia wydzielonych sił i środków na Zapasowe Miejsce Pracy.
 2. Akcja kurierska jako zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzy rezerwy.
 3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego – przepisy, dokumentacja, plany szkoleń, programy
 4. Zasady organizowania, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń obronnych.
 5. Opracowywanie planów operacyjnego funkcjonowania jednostki w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
 6. Przygotowanie organów administracji publicznej w ramach planowania operacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na podstawie planów operacyjnego funkcjonowania.
 7. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.