Specjalista ds. prawa wodnego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. prawa wodnego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. prawa wodnego (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Prawo wodne – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – jako element prawa ochrony środowiska, przedmiot i adresaci regulacji, właściwe organy, regulacje europejskie – stan aktualny i wyzwania na przyszłość.
 2. Decyzje wydawane na podstawie prawa wodnego ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia
  wodno-prawnego.
 3. Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym – co warto wiedzieć.
 4. Proces inwestycyjny w prawie wodnym.
 5. Oceny oddziaływania przedsięwzięć hydrotechnicznych na stan wód (wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej).
 6. Regulacje prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej.
 7. Czy i jak chronić przed powodzią lub suszą w kontekście zagospodarowania przestrzennego– regulacje dla organów administracji, przedsiębiorców oraz osób fizycznych, oszczędzanie wody, zapobieganie podtopieniom i zalewaniu posesji, bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.
 8. Regulacje prawa wodnego dla obywateli – dostęp do akwenów, kąpieliska, powszechne korzystanie z wody, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bezpieczeństwo na wodzie.
 9. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej z uwzględnieniem środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.